Hoe ziet mijn aanpak eruit

MELIUS Bedrijfsadvisering helpt MKB en startende ondernemers bij alle facetten van bedrijfsvoering & ondernemen.

Kennismaking

 

Wanneer we met elkaar in contact komen beginnen we met een geheel vrijblijvende kennismaking. Daarmee krijgt u gelegenheid mij te leren kennen en een inschatting te maken of we een beetje bij elkaar passen, of ik voldoende ervaring meebreng om nou juist úw problemen aan te pakken. En mij biedt het gelegenheid u als ondernemer en uw onderneming een beetje te leren kennen. Te verkennen met welke vragen, knelpunten of problemen u geconfronteerd wordt. Aan het einde van die eerste kennismaking vat ik alles nog eens samen en schets ik u wat ik voor u zou kunnen betekenen. Dan laat ik u een week met rust zodat u het geheel rustig op u kunt laten inwerken. Pas daarna stellen we gezamenlijk vast of een vervolgroute zinvol is en onder welke condities we dat zouden kunnen invullen.

Abonnement en tarief

 

Zoals gezegd ga ik uit van een vast aantal uur per maand dat ik voor u beschikbaar ben. Meestal gaat het dan om 16 uur per maand tegen een alleszins redelijk en vast uurtarief. Daarmee weet u precies waar u aan toe bent. Bovendien: bent u niet meer tevreden? Dan scheiden zich onze wegen.

Voor startende onderneming geldt in principe dezelfde benadering tegen een aangepast tarief maar om te vermijden dat er in de aanvangsfase van een onderneming al financiële druk ontstaat kunnen we daarover ook heel specifieke afspraken maken.