Welke diensten levert MELIUS Bedrijfsadvisering?

Bedrijfsadvies
Passend bij uw onderneming

Zoals gezegd werk ik doorgaans op basis van een abonnementsvorm maar het is ook mogelijk heel specifieke opdrachten neer te leggen bij MELIUS Bedrijfsadvisering. Hieronder volgt een willekeurig aantal adviestrajecten, die doorgaans in combinatie worden uitgevoerd.

Integrale bedrijfsadvisering

 

Op basis van het kennismakingsgesprek besluit u tot een adviesabonnement, een vast aantal uur per maand tegen een vast tarief. Als het nodig is dat ik tijdelijk meer uren vrij moet maken om u goed te kunnen bedienen heeft dat in principe geen gevolgen voor de gemaakte afspraak. Misschien heeft u het gevoel dat u de koers van uw onderneming moet wijzigen en vindt u het prettig wanneer er iemand beschikbaar is die met u mee kan denken. Bij integrale bedrijfsadvisering is er meestal sprake van een meervoudige adviesvraag, waarbij bijvoorbeeld de hieronder geschetste problematieken aan de orde kunnen komen.

Certificering

 

Heeft u een product dat voor een specifieke (geografische) markt moet worden gecertificeerd en beschikt u niet over de in-huis-expertise om zo’n traject op te pakken, dan kan MELIUS Bedrijfsadvisering u daarbij van dienst zijn. U kunt daarbij denken aan een NSF-keur, UL certificering, CE markering, Machinerichtlijn en zo voorts. Dit soort trajecten kan alleen op regiebasis worden uitgevoerd aangezien vooraf niet helder is in welke mate de onderneming al is ingericht op de gewenste certificering.

Marketing en strategisch plan

 

Welke product-marktcombinaties kent uw onderneming en weet u welke bijdrage deze pmc’s aan uw bedrijfsresultaat leveren. Kent u uw markt voldoende en wat weet u van uw concurrentie? Kent u uw eigen sterktes en zwaktes en weet u waar de concurrent goed in is. Waar staat uw onderneming vandaag en welke horizon ziet u voor u? En wat zou voor u de snelste of meest efficiënte route naar een verder liggend doel zijn?

Liquiditeitsplanning

 

Heeft u een helder zicht op de inkomende en uitgaande geldstroom of wordt u geregeld geconfronteerd met liquiditeitskrapte? Hoe kunt u inzichtelijk maken wanneer u financieel gezien wat meer ruimte krijgt? Hoe ziet de schuldenpositie van uw onderneming eruit en zou daarin gefaseerd kunnen worden? Moeten er gesprekken met banken of fiscus gevoerd worden en kunnen we bepaalde aflossingstrajecten temporiseren? Is het wenselijk of nuttig een meerjarenraming op te stellen die voldoende is onderbouwd met gegevens uit de markt? Eindeloos veel vragen die om een antwoord vragen.

Personeel en organisatie

 

Hoe is uw onderneming gestructureerd en voldoet uw organisatie aan de eisen van de tijd? Met andere woorden, zit de juiste man of vrouw op de juiste plek? Is een herstructurering onvermijdelijk en moet u wellicht afscheid nemen van een deel van uw personeel? Bent u zo gegroeid dat er een vorm van personeelsvertegenwoordiging moet worden opgezet? Brengt u beoordelings- en functioneringsgesprekken in de praktijk en moet er een functiewaarderingssysteem worden opgezet?

Startende ondernemers

 

Bent u van plan een eigen onderneming te beginnen en heeft u voldoende zicht op het traject wat dan voor u ligt? Meestal heeft u de handen vol aan uw product en lukt het u niet tijd vrij te maken voor allerlei zaken die er nu eenmaal ook bij komen kijken. Heb je wel eens een ondernemingsplan gemaakt of is het misschien handig daar raad en daad bij te zoeken? Hoe maakt u een marketingplan en een swot-analyse? Hoe ziet uw financieel plan eruit en welke financierings-mogelijkheden liggen voor u open? Wat zijn de USP’s van uw product en hoe scoort uw concurrentie op dat vlak? Heeft u een methode voor het berekenen van je integrale kostprijs en weet u offertes moet opstellen?

Laten we in een vrijblijvend gesprek eens verkennen of we bij elkaar passen en onder welke condities we tot een samenwerking kunnen komen.